arrow_upward
Data dodania wpisu: 28 maja 2024

Tożsamość jest złożonym zbiorem wspomnień, przeżyć, więzi oraz wartości, które kształtują nasze indywidualne postrzeganie siebie. Ten unikalny zestaw tworzy stałe poczucie tego, kim się jest, umożliwiając jednocześnie włączanie nowych aspektów do naszej tożsamości. Poszukiwanie odpowiedzi na egzystencjalne pytania: „Kim jestem?” oraz „Kim pragnę być?” jest wyzwaniem ze względu na złożoność tej koncepcji.

Czym jest tożsamość?

Tożsamość składa się z różnorodnych relacji, które pielęgnujemy, w tym ról społecznych takich jak bycie dzieckiem, przyjacielem, partnerem czy rodzicem. Obejmuje także cechy, nad którymi nie mamy kontroli, jak wzrost, pochodzenie etniczne czy pozycja społeczno-ekonomiczna. Dotyczy również naszych przekonań politycznych, moralnych i religijnych, które wpływają na codzienne decyzje.

Osoby, które są szczególnie zaniepokojone wrażeniem, jakie wywierają na innych, lub których kluczowa część tożsamości, taka jak płeć czy orientacja seksualna, nie jest należycie wyeksponowana, mogą napotykać trudności w zrozumieniu swojej tożsamości. Refleksja nad rozbieżnością między tym, kim się jest, a tym, kim chce się być, może stać się potężnym katalizatorem zmian.

Proces kształtowania tożsamości

Formowanie tożsamości wymaga od nas określenia i rozwijania naszego potencjału, wyznaczania życiowych celów oraz poszukiwania sposobów ich realizacji. Wpływ na to mają zarówno rodzice, jak i rówieśnicy w okresie dzieciństwa, a także eksperymentowanie w okresie dojrzewania.

Dążenie do zachowania spójności między naszymi wartościami a codziennymi wyborami może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy przekonania zostały przejęte od rodziny czy społeczeństwa, a nie odpowiadają naszej autentycznej tożsamości. Konflikt ten może prowadzić do frustracji i niepewności, a introspekcja często jest pierwszym krokiem ku zmianie i bardziej satysfakcjonującemu życiu.

Tożsamość ma znaczący wpływ na nasze relacje, podkreślając zarówno podobieństwa, jak i różnice między ludźmi. Cechy, które nas definiują, mogą sprzyjać budowaniu więzi lub powodować podziały, w zależności od tego, jak bardzo identyfikujemy się z większymi grupami społecznymi. Osoby, które widzą siebie jako część szerszej wspólnoty, często odczuwają głębsze poczucie przynależności i solidarności z innymi ludźmi, zwierzętami oraz przyrodą.wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001


Call Now Button