arrow_upward
Data dodania wpisu: 20 listopada 2022

Mówiliśmy już o tym, że podstawowa wspólnota, w której rodzi się i wychowuje człowiek, ma wpływ na jego funkcjonowanie oraz rozwój. Wspomnieliśmy też, że nie w każdym środowisku proces ten odbywa się poprawnie. Od czego więc to zależy? Kluczowa w całym procesie jest dynamika życia w rodzinie, czyli wszystkie interakcje i relacje między poszczególnymi członkami danej wspólnoty.

Dynamika życia w rodzinie – podstawowe informacje

Interakcje te tworzą się zawsze, ale są zależne od różnych czynników, m.in. ilości członków we wspólnocie. Im więcej osób, tym więcej różnorodnych i intensywnych interakcji. Inne interakcje budują się między samotną matką z dzieckiem, a inne w rodzinie zastępczej czy między bezdzietnymi parami. W zależności od tego, jakiego rodzaju dynamika pojawia się w życiu rodziny, może ona funkcjonować poprawnie lub być dysfunkcyjna.

Dynamika życia w rodzinie – poprawne interakcje

W tego typu wspólnocie można wyróżnić trzy główne elementy. Wspólnota zdrowa:

  • to środowisko, które sprzyja rozwojowi wszystkich członków i zapewnia przestrzeń do bycia sobą, a jednocześnie dba o istnienie samej wspólnoty, tzn. zapewnia równowagę między jednostką (a), a wspólnotą (my);
  • tworzy oraz egzekwuje zasady – granice są jasne i spójne, co pozwala uniknąć konfliktów, a także kształtować zachowanie jednostek, zapewniając tym wszystkim członkom prawo do prywatności, odmiennych poglądów, posiadania prywatnej własności i opinii;
  • pozwala członkom na bycie sobą – szanuje każdą jednostkę i nie wymaga od niej zmian, aby mogła przynależeć do wspólnoty.
Dynamika życia w rodzinie – wspólnota dysfunkcyjna

Tego typu wspólnota objawia się przede wszystkim częstym występowaniem jednego (lub większej ilości) czynników takich, jak kłótnie, krytyka, manipulacja czy kontrola. Pojawia się w niej brak poczucia jedności, empatii, a także wyobcowanie i brak poczucia bezpieczeństwa. Wspólnota dysfunkcyjna może (ale nie musi) być patologiczna. Mogą w niej występować nałogi czy przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna.
Przyczyny pojawiania się interakcji dysfunkcyjnych są różne, a problemy mogą mieć źródła w uzależnieniach, niezdrowych zachowanych jednostek, za dużych wymaganiach czy nieefektywnej komunikacji. Często przyczynami są problemy zdrowotne lub finansowe.

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001