arrow_upward
Data dodania wpisu: 22 maja 2021

Maj – miesiąc świadomości dotyczącej zaburzenia osobowości typu Borderline.

W kwietniu 2008 roku amerykańska Izba Reprezentantów podjęła decyzję, że maj będzie miesiącem świadomości dotyczącej zaburzenia osobowości typu borderline. Ten rodzaj zaburzenia jest jednym z najczęściej niezrozumianych trudności emocjonalnych w obszarze zdrowia psychicznego. Przyczynia się to do społecznej stygmatyzacji osób na nie cierpiących oraz tworzenie się krzywdzących stereotypów o zaburzeniu i Osobach z taką diagnozą.

Ustanowienie maja miesiącem świadomości dotyczącej zaburzenia osobowości typu borderine, ma na celu szerzenie prawdziwych informacji o tym zaburzeniu. Jest to także forma wsparcia dla osób na nie cierpiących, gdyż wprowadzanie tematu w dyskurs, za pomocą wielu akcji, zwiększa świadomość społeczną i pomaga lepiej zrozumieć te Osoby.

Czym dokładnie jest borderline?

Często funkcjonuje pod nazwą osobowości chwiejnej emocjonalnie podtypu granicznego (BPD). Charakteryzuje się m.in. wahaniami nastroju, napadami silnych emocji czy uczuciem pustki. Wymaga specjalistycznego leczenia – psychoterapii, a czasem hospitalizacji. Osoby cierpiące na to zaburzenie częściej niż przy innych trudnościach emocjonalnych popełniają samobójstwa, dlatego tak ważna jest świadomość społeczna, którą zwiększają akcje prowadzone w maju.

Do czynników mogących przyczynić się do powstania zaburzenia należą:

• przemoc wobec dzieci,
• zaniedbywanie ich,
• opuszczenie / porzucenie przez rodzica / opiekuna,
• traumatyczne wydarzenia.

Ponadto osoby z diagnozą osobowości typu borderline są często bardzo wrażliwe emocjonalnie. Ich temperament charakteryzuje się:

• wysoką wrażliwością na emocje (natychmiastowe reakcje, niski próg reaktywności=wczesne reagowanie),
• wysoką intensywnością reakcji (bardzo intensywne reakcje, wysokie pobudzenie),
powolnym powrotem do stanu wyjściowego (długotrwałość emocji).

Jak rozpoznać osobowość borderline?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób ICD-10 wyróżnia dwa podtypy osobowości chwiejnej emocjonalnie: impulsywny oraz graniczny. Diagnoza któregoś z nich odbywa się, gdy występują co najmniej dwa spośród wymienionych objawów, zaś według klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego występuje ono, jeśli przez dłuższy czas pojawia się pięć z następujących objawów:

• zaangażowanie w intensywne i niestabilne związki,
• kryzysy emocjonalne,
• usiłowanie uniknięcia odrzucenia,
• autoagresja,
• uczucie pustki,
• impulsywność w sferach, które są autodestrukcyjne,
• niestabilność emocjonalna,
• intensywny gniew lub trudności z jego kontrolowaniem,
• myśli paranoiczne.

Leczenie

Diagnozy osobowości typu borderline dokonuje głównie lekarz psychiatra. On także prowadzi terapię farmakologiczną. Zazwyczaj niezbędna jest również psychoterapia. W skrajnych przypadkach psychiatra może zdecydować o konieczności hospitalizacji.


wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001


Call Now Button