Centrum Dobrych Myśli
arrow_upward

Mykyta
Miniailo

Jestem psychologiem, ukończyłem jednolite studia magisterskie w Krakowie. Ukończyłem też studia podyplomowe z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), która wywodzi się z nurtu poznawczo-behawioralnego. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w krakowskim Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym „Ter-Cognitiva” posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Obecnie pracuję w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach. Wcześniej pracowałem w zespole terapeutycznym w Centrum Psychoterapii i Socjoterapii, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w Centrum Usług Społecznych, współpracowałem z ukraińską fundacją „Zustricz”. Ponadto mam ponad 800 godzin zrealizowanych praktyk i wolontariatów w krakowskim i myślenickim Ośrodkach Interwencji Kryzysowej.

Odkąd pamiętam, człowiek zawsze był w centrum mojego zainteresowania. W wieku szkolnym czytałem dużo książek opisujących złożone relacje społeczne, analizując je „psychologicznie” tak, jak potrafiłem. Jakiś czas później odkryłem dla siebie egzystencjalizm, podstawowa problematyka którego wiąże się z szukaniem sensu swojego istnienia i sensu cierpienia, które w większym lub mniejszym stopniu zawsze temu istnieniu towarzyszy, jak i z określeniem swoich wartości i życiem zgodnie z nimi. Można powiedzieć, że już wtedy wyznaczyłem kierunek swojego rozwoju, więc kiedy za jakiś czas dowiedziałem się o psychoterapii, która łączy w sobie te ważne i cenne dla mnie obszary i jeszcze dodaje coś, co w mojej ocenie jest niezmiernie ważne – pomaganie innym ludziom, wtedy zrozumiałem, że tym chciałbym się zajmować przez całe życie.

Już na studiach odkryłem dla siebie terapię poznawczo-behawioralną, która na tle innych nurtów najlepiej spełniała moje oczekiwania. Po pierwsze, najbardziej ze wszystkich nurtów spełnia kryteria „evidence-based”, czyli ma najwięcej dowodów uzyskanych w badaniach naukowych przemawiających za jego skutecznością. Po drugie, relacja terapeutyczna w CBT jest rozumiana jako „empiryzm oparty na współpracy”, który zakłada, że terapeuta razem z Klientem aktywnie „testują” rzeczywistość w kontekście myślenia i zachowania Klienta żeby osiągnąć założony cel, w związku z czym w tej relacji nie ma miejsca na unieważnianie i narzucanie Klientowi własnych przekonań, bo tak naprawdę to on jest ekspertem od swojego życia. Po trzecie, CBT jest bardzo elastyczny, co pozwala na dostosowanie się do potrzeb każdego człowieka i uwzględnianie jego unikalnych wartości i cech.

Chociaż w CBT pracujemy przede wszystkim z tym, co jest „tu i teraz” w życiu Klienta, zazwyczaj geneza problemu jest umiejscowiona w przeszłości, szczególnie często w trudnych doświadczeniach z bliskimi osobami. I chociaż nigdy to nie jest nasza wina, że miało to w naszym życiu miejsce, jest to jednak nasza odpowiedzialność, żeby „tu i teraz” to zmienić, kiedy utrudnia lub wręcz uniemożliwia nam budowanie życia w naszej ocenie wartego przeżycia.

Pracuję z młodzieżą od 14 roku życia i dorosłymi. Pomagam w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego: nadmierny utrudniający codzienne funkcjonowanie lęk i chroniczne zamartwianie się, natrętne myśli i kompulsywne zachowania, nieoczekiwane napady paniki, samotność, niedostosowanie i inne trudności w relacjach społecznych, poczucie niższości, autoagresja, apatia i brak satysfakcji z życia, nadmierne poczucie winy, bezradności i beznadziejności, perfekcjonizm, prokrastynacja, trudności związane ze stresem, problemy ze złością. Od samego początku wojny na Ukrainie pracuję z osobami dotkniętymi kryzysem wojny i jego konsekwencjami w postaci wyżej wymienionych trudności, pomagam też w adaptacji do nowej kultury i społeczeństwa.

Najważniejszymi wartościami w pracy dla mnie są: stałe nabywanie aktualnej wiedzy naukowej w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej; stały rozwój swoich umiejętności praktycznych z możliwością elastycznego dostosowania do potrzeb Klienta; regularne poddanie swojej pracy superwizji; empatyczne podejście do każdego Klienta. Pracuję głównie poznawczo-behawioralnie, jednak nie ograniczam się tylko do tak zwanego „klasycznego” CBT – wykorzystuje też wiedzę i techniki z „Mindfullness”, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Metapoznawczej, Terapii Schematów.

W życiu prywatnym rekreacyjnie uprawiam siłowy sport „Hardstyle Kettlebell”, uwielbiam czytać fantastyczne i naukowo-fantastyczne książki, jestem „uzależniony” od kawy i medytacji, interesuję się filozofią akademicką, sztukami walki, od dziecka gram w gry komputerowe rodzaju „RPG”.

Я психолог, здобував освіту підчас 5-річного навчання у Кракові. Також я закінчив навчання з раціональної поведінкової терапії (RTZ), яка походить від когнітивно-поведінкового напрямку. На разі я здобуваю післядипломну освіту на 4-річному курсі з когнітивно-поведінкової психотерапії (КПТ) в навчально-терапевтичному центрі «Ter-Cognitiva» у Кракові, який є акредитований Польським Товариством Когнітивної та Поведінкової Терапії.

Я психолог, здобував освіту підчас 5-річного навчання у Кракові. Також я закінчив навчання з раціональної поведінкової терапії (RTZ), яка походить від когнітивно-поведінкового напрямку. На разі я здобуваю післядипломну освіту на 4-річному курсі з когнітивно-поведінкової психотерапії (КПТ) в навчально-терапевтичному центрі «Ter-Cognitiva» у Кракові, який є акредитований Польським Товариством Когнітивної та Поведінкової Терапії.

Скільки себе пам’ятаю, люди завжди були центром мого зацікавлення. Коли я навчався в школі, читав багато книжок, які зосереджувалася на складних міжособистісних стосунках, і намагався проаналізувати їх «психологічно» так, як тоді міг. Через деякий час я відкрив для себе екзистенціалізм, основна проблематика якого пов’язана з пошуком сенсу свого існування та сенсу страждання, яке в більшому чи меншому рівні завжди це існування супроводжує, а також визначенням своїх цінностей і життю згідно з ними. Можна сказати, що вже тоді я визначив напрямок свого розвитку, тому, коли пізніше я дізнався про психотерапію, яка поєднує ці важливі для мене сфери, а також додає те, що, на мою думку, надзвичайно важливе – допомогу іншим людям, тоді я зрозумів, що це те, чим я хочу займатися все життя.

Вже під час навчання у ВНЗ я відкрив для себе КПТ, яка, порівняно з іншими напрямками психотерапії, найкраще виправдала мої очікування. По-перше, КПТ найбільше відповідає критеріям „evidence-based”, тобто має найбільше доказів, отриманих у наукових дослідженнях, що підтверджують її ефективність. По-друге, терапевтичні стосунки в КПТ розуміються як «емпіризм, заснований на співпраці», який передбачає, що терапевт і клієнт активно «тестують» реальність у контексті мислення та поведінки клієнта для досягнення передбачуваної мети, тому в цих стосунках немає місця знеціненню та нав’язуванню клієнту власних переконаннь, оскільки саме він він є найращим експертом свого власного життя. По-третє, КПТ дуже еластична, що дозволяє адаптувати її до потреб конкретної людини та враховувати її унікальні риси та цінності в процесі.

Вже під час навчання у ВНЗ я відкрив для себе КПТ, яка, порівняно з іншими напрямками психотерапії, найкраще виправдала мої очікування. По-перше, КПТ найбільше відповідає критеріям „evidence-based”, тобто має найбільше доказів, отриманих у наукових дослідженнях, що підтверджують її ефективність. По-друге, терапевтичні стосунки в КПТ розуміються як «емпіризм, заснований на співпраці», який передбачає, що терапевт і клієнт активно «тестують» реальність у контексті мислення та поведінки клієнта для досягнення передбачуваної мети, тому в цих стосунках немає місця знеціненню та нав’язуванню клієнту власних переконаннь, оскільки саме він він є найращим експертом свого власного життя. По-третє, КПТ дуже еластична, що дозволяє адаптувати її до потреб конкретної людини та враховувати її унікальні риси та цінності в процесі.

Вже під час навчання у ВНЗ я відкрив для себе КПТ, яка, порівняно з іншими напрямками психотерапії, найкраще виправдала мої очікування. По-перше, КПТ найбільше відповідає критеріям „evidence-based”, тобто має найбільше доказів, отриманих у наукових дослідженнях, що підтверджують її ефективність. По-друге, терапевтичні стосунки в КПТ розуміються як «емпіризм, заснований на співпраці», який передбачає, що терапевт і клієнт активно «тестують» реальність у контексті мислення та поведінки клієнта для досягнення передбачуваної мети, тому в цих стосунках немає місця знеціненню та нав’язуванню клієнту власних переконаннь, оскільки саме він він є найращим експертом свого власного життя. По-третє, КПТ дуже еластична, що дозволяє адаптувати її до потреб конкретної людини та враховувати її унікальні риси та цінності в процесі.

Найважливіші цілі в праці для мене це: постійне здобуття сучасних наукових знань у сфері психотерапії та психологічної допомоги; постійний розвиток моїх практичних навичок з можливістю гнучкої адаптації до потреб клієнта; регулярний аналіз моєї праці на супервізіях; емпатичне та незасуджуюче ставлення до кожного клієнта. Я працюю в основному в когнітивно-поведінкових методах, але я не обмежуюся так званою «класичною» КПТ – я також використовую знання та техніки з «Mindfullness», Терапії Прийняття та Відповідальності (ACT), Метакогнітивної Терапії та Терапії Схем.

Найважливіші цілі в праці для мене це: постійне здобуття сучасних наукових знань у сфері психотерапії та психологічної допомоги; постійний розвиток моїх практичних навичок з можливістю гнучкої адаптації до потреб клієнта; регулярний аналіз моєї праці на супервізіях; емпатичне та незасуджуюче ставлення до кожного клієнта. Я працюю в основному в когнітивно-поведінкових методах, але я не обмежуюся так званою «класичною» КПТ – я також використовую знання та техніки з «Mindfullness», Терапії Прийняття та Відповідальності (ACT), Метакогнітивної Терапії та Терапії Схем.

В особистому житті я рекреаційно займаюся силовим спортом „ Hardstyle Kettlebell”, люблю читати фантастичні та науково-фантастичні книжки, „узалежнений” від кави та медитації, цікавлюся академічною філософією, бойовими мистецтвами, граю з дитинства в комп’ютерні ігри жанру „RPG”.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001


Call Now Button