arrow_upward
Data dodania wpisu: 18 lutego 2023

Niektóre sytuacje związane z relacjami między rodzicami a dziećmi mogą przyczyniać się do poruszenia, bólu, frustracji i/lub rozdrażnienia. Zgodnie z koncepcją terapii schematów Younga można wskazać szereg zachowań, które przez dzieci są odbierane jako wyjątkowo dotkliwe. Jeśli są one powtarzane przez rodziców może to prowadzić do stałego poczucia niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych u najmłodszych, co może skutkować powstaniem nieadaptacyjnych schematów, które są powielane w życiu dorosłym.

Jakie interakcje w rodzinie są uznawane za nieprawidłowe?

Badania, na których Young oparł swoje opracowanie, wskazują na dość szeroki i różnorodny katalog postaw i zachowań, które mają największy wpływ na zaburzenie w odczuwaniu zaspokojenia potrzeb emocjonalnych u dzieci. Zgodnie z nimi nieprawidłowe interakcje w rodzinie to:

  • upokorzenie – gdy najmłodsi stają się obiektem szyderstw i lekceważenia ze strony dorosłych;
  • perfekcjonizm i warunkowość – gdy dziecko jest obiektem nierealistycznych wymagań i ciągłego porównywania z rodzeństwem lub innymi dziećmi;
  • nadmierna kontrola blokująca rozwijanie indywidualności;
  • surowość i karanie, brak wyrozumiałości;
  • tłumienie emocji, celowe pozbawianie dziecka uwagi i brak empatii;
  • uwikłanie i zależność, obarczanie nadmiarem obowiązków, domaganie się wsparcia emocjonalnego ze strony dziecka;
  • nadopiekuńczość, gwałtowne reakcje niewspółmierne do sytuacji;
  • ciągły pesymizm i negatywne nastawienie;
  • nadmierna pobłażliwość wobec zachowań dziecka oraz wycofanie z interakcji.

Pułapki psychologiczne i problematyczne schematy

Katalog nieprawidłowych postaw, które mogą przyjmować rodzice jest bardzo szeroki. Wskazane zachowania mogą wynikać z odtwarzania schematów, z którymi rodzic sam spotkał się w dzieciństwie, działając według wzorców, które sam w przeszłości odczuwał jako krzywdzące. Nawet jeśli są motywowane dobrymi intencjami, mogą przyczynić się do odczuwania bolesnych emocji przez dziecko, a ich skutki mogą być dla dziecka odczuwalne również w życiu dorosłym. Dlatego szczególnie ważne jest, aby dorośli w rodzinie byli świadomi tego, jak powinny wyglądać prawidłowe interakcje odpowiadające potrzebom emocjonalnym najmłodszych.

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001