arrow_upward

W swojej pracy stosujemy głównie dwa podejścia, w zależności od potrzeb Osoby, która poszukuje pomocy oraz od zgłaszanego przez Nią kłopotu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna – podkreśla się w niej wpływ myśli na nasze emocje, zachowania i reakcje fizjologiczne ciała. Jej podstawowymi założeniami są: nacisk na teraźniejszość oraz skoncentrowanie na realizacji konkretnego celu terapeutycznego. W podejściu tym relacja terapeutyczna traktowana jest jako spotkanie dwóch ekspertów: klienta/pacjenta – który najlepiej zna siebie, swoje emocje i myśli, oraz terapeuty, który z kolei zna mechanizmy funkcjonowania człowieka oraz różne strategie radzenia sobie z trudnościami. Narzędziami terapii są m.in. dialog, zadania terapeutyczne, psychoedukacja, prowadzenie dzienników i zapisów myśli oraz eksperymenty behawioralne. Wymagają one współpracy i aktywności klienta/pacjenta – jego zaangażowanie i wola uczestniczenia w procesie terapii jest warunkiem skuteczności terapii. Jest to terapia krótkoterminowa.

Liczne badania naukowe i kliniczne udowodniły jej skuteczność w pracy z osobami cierpiącymi m.in. na depresję, lęk napadowy, lęk społeczny czy bulimię.

Psychoterapia schematów – jest stosunkowo nową formą psychoterapii, bazującą na pewnych zasadach terapii poznawczo-behawioralnej, ale także integrującą inne podejścia terapeutyczne. Jej podstawą jest praca nad tym, aby umieć w adaptacyjny sposób zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne, które nie zostały zaspokojone w przeszłości. Owo niezaspokojenie potrzeb wywołuje cierpienie i przyczynia się do powtarzania w życiu destrukcyjnych zachowań i w ten sposób powoduje, że nie potrafimy znaleźć szczęścia. Ten rodzaj terapii trwa dłużej i skupia się nie tylko na tym, co dzieje się tu i teraz, ale również na przeszłości Osoby.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Płaszowska 57, 30-713 Kraków

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001