arrow_upward
Data dodania wpisu: 24 listopada 2021

Budujemy odporność psychiczną.

W jednym z poprzednich materiałów opowiadaliśmy o rezyliencij, czyli o biegłości w dostosowaniu się do zmiennych warunków życia. Wspomnieliśmy wówczas, że wysokie poczucie własnej wartości jest niezbędne dla nauczenia się rezyliencji. Dzisiaj rozwiniemy ten temat, niezwykle istotny dla efektywnego budowania odporności psychicznej. Czym jest samoocena? Jak się tworzy i co ma na nią wpływ? Zapraszamy do lektury!

Czym jest poczucie własnej wartości? – cegiełka w budowaniu odporności psychicznej.

Jest to stan psychiczny, który kształtuje się na skutek oceny, której dokonujemy na swój temat, czyli samooceny. Opinię na swój temat budujemy na podstawie wielu sądów o sobie. Mogą one dotyczyć cech:

  • fizycznych – wyglądu zewnętrznego;
  • psychicznych – zdolności do wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi itp.;
  • oraz społecznych – łatwości w nawiązywaniu, podtrzymywaniu oraz rozwijaniu relacji z ludźmi itp.

Poczucie własnej wartości tworzy się już od dzieciństwa i może ulegać zmianom w trakcie całego życia. Przekłada się ono na stosunek wobec siebie, a to z kolei ma znaczący wpływ na nastrój oraz zachowania danej osoby. Pozytywny stosunek do siebie określa się jako samoakceptację, zaś negatywny jako samoodtrącenie.

Samoakceptacja – do czego dążymy budując poczucie własnej wartości?

Ta postawa psychiczna cechuje się wiarą, zaufaniem oraz zdrowym szacunkiem do siebie. Dzięki samoakceptacji jesteśmy zdolni do pełnego wykorzystywania możliwości oraz talentów. Możemy także patrzeć na siebie krytycznie (nie urągliwie, lecz realistycznie!), zauważać niedoskonałości i pracować nad słabościami. Taka postawa umożliwia rozwój osobisty. Samoakceptacja łączy się z pozytywnym mniemaniem o sobie, swojej osobowości oraz ciele.

Samoodtrącenie – kiedy zacząć walkę o poczucie własnej wartości?

Wiąże się ono z silnym przeżywaniem krzywdy, winy lub niższości. Często obejmuje pretensje i żal do siebie. Osoby z niską samooceną nie potrafią uwierzyć w swoje siły i dostrzec swoich sukcesów. Nie potrafią również uwierzyć w dobre konsekwencje swoich działań. Często wyolbrzymiają porażki, są nieśmiałe, wycofane, chcą dopasować się do oczekiwań innych. Niekiedy wszystko to skutkuje poniżaniem siebie lub nienawiścią do siebie.

Co robić, by nie dopuścić do takiego stanu i zbudować odporność psychiczną? O tym opowiemy w kolejnym materiale!

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Płaszowska 57, 30-713 Kraków

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001