Centrum Dobrych Myśli
arrow_upward

Można powiedzieć, że to szczególny rodzaj Spotkania, szczególny rodzaj Rozmowy. Jest to Rozmowa, podczas której ktoś nas prawdziwie poznaje, słucha, akceptuje, nie ocenia. Psychoterapeuta nie udziela rad, nie mówi nam, jak mamy żyć. Pokazuje natomiast pewne mechanizmy behawioralne, wskazuje dotychczasowe – nierzadko niekonstruktywne – strategie radzenia sobie i wspólnie z Osobą poszukuje alternatywnych, bardziej zdrowych sposobów radzenia sobie. Zgłaszają się do niego Osoby, których trudności psychiczne zostały już jakoś poznane, zaklasyfikowane i nazwane.

Mówimy wówczas o terapii depresji, napadów paniki czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, bądź też o terapii zaburzeń osobowości. Trafiają się również Osoby, które po prostu czują, że coś jest nie tak, czują, że chcą coś w swoim życiu zmienić, które rozpoznały, że wciąż powtarzają podobne wzorce czy to w relacjach, czy w życiu zawodowym i chcą to naprawić. Jest też grupa Osób, które zgłaszają się indywidualnie, ponieważ czują, że przytłacza je przeszłość – relacje czy wydarzenia, które miały miejsce w okresie dzieciństwa czy dorastania i pragną to sobie poukładać. Zarówno przebieg spotkań jako indywidualnego procesu, jak i to, jak wygląda pojedyncza sesja – różni się w zależności od nurtu.

W nurcie poznawczo-behawioralnym proces powinien być krótkoterminowy, nastawiony na konkretny cel, oparta na współpracy między Osobą, która zgłosiła się z trudnościami a psychoterapeutą. Pojedyncza sesja ma zazwyczaj stałą strukturę. Najpierw omawia się krótko istotne wydarzenia z danego tygodnia oraz omawia zadanie, które było wspólnie ustalone. Następnie ustalany jest główny temat spotkania i rozpracowywany przy wykorzystaniu różnych technik. Mogą zatem zostać wyłonione i nazwane najistotniejsze automatyczne myśli, poznane dowody za ich prawdziwością i przeciwko ich prawdziwości, a następnie stworzone myśli alternatywne. Może zostać wykonany lub zaplanowany jakiś eksperyment behawioralny, który Osoba będzie mogła indywidualnie wykonać. Na koniec dokonuje się krótkiego podsumowania i planuje kolejne zadanie behawioralne.

Psychoterapia, terapia poznawczo-behawioralna. Pomagamy w trudnych sytuacjach!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001