Centrum Dobrych Myśli
arrow_upward

Z biegiem czasu i rozwojem badań zarówno klinicznych jak i naukowych, powstał nowy nurt terapeutyczny, jakim jest terapia schematu. Metoda ta łączy w sobie elementy podejścia poznawczo-behawioralnego, ale również w dużej mierze bazuje na koncepcji stylów przywiązania. Czerpie też z podejścia Gestalt i psychodynamicznego. Terapia schematu jest bardziej dedykowana do pracy z długotrwałymi trudnościami (np. przewlekła depresja) lub nawracającymi, powtarzającymi się kłopotami (np. częstym zrywaniem relacji, „trafianiem” wciąż na podobnych partnerów), a także w przypadku zaburzeń osobowości (w tym osobowości typu borderline).

Podstawowe założenia psychoterapii schematu

Koncepcja, na której bazuje omawiana metoda, zakłada, że przyczyną trudności w bieżącym, dorosłym życiu są niezaspokojone w dzieciństwie podstawowe potrzeby emocjonalne. Do podstawowych potrzeb należą:

  • potrzeba bezpiecznego przywiązania do innych, stabilnej więzi,
  • potrzeba wolności w wyrażaniu emocji i potrzeb,
  • potrzeba spontaniczności i zabawy,
  • potrzeba autonomii,
  • potrzeba realistycznych granic.

Niezaspokojenie tych potrzeb skutkuje powstawaniem pewnych wzorców emocjonalnych, zwanych schematami, które jako dorośli powtarzamy. To z kolei staje się przyczyną cierpienia, wpływa na naszą samoocenę i na relacje z innymi ludźmi. Może przyczynić się również do powstania zaburzeń osobowości.

Psychoterapia schematu zakłada, że podczas rozmów i analizy wydarzeń obecnych, a także tych z przeszłości można pomóc Osobie cierpiącej na różne trudności emocjonalne czy zaburzenia osobowości, poprzez zidentyfikowanie nieprawidłowych mechanizmów oraz ich zmianę. Głównym celem metody jest pomoc Osobom zgłaszającym się na terapię, by w zdrowy sposób postrzegały siebie i potrafiły stosować takie strategie radzenia sobie, które pozwolą im zaspokoić swoje potrzeby i znaleźć równowagę w relacjach z ludźmi. To sprawia, że wpływ tych wzorców lub zaburzeń osobowości na codzienne życie znacząco się zmniejsza.

Przebieg terapii schematu

Psychoterapia schematu trwa dłużej niż psychoterapia poznawczo-behawioralna. Najczęściej przeprowadza się jedno spotkanie tygodniowo przez rok lub dłużej. Czasem wskazane są dwie sesje w ciągu tygodnia. Jest to uzależnione od potrzeb Pacjenta. Podczas spotkań omawia się sytuacje z dzieciństwa, a także bieżące zdarzenia. Kluczem jest znalezienie połączeń między obecnymi reakcjami, a ich źródłami w przeszłości. Po ustaleniu i zrozumieniu przyczyn konkretnych problemów, przechodzi się do drugiej części procesu – nauki radzenia sobie z nimi, która obejmuje zmianę wzorców (schematów), będących przyczyną trudności, a także ukojenie emocjonalnego bólu związanego z niezaspokojonymi potrzebami.

Sesje terapii schematu przeprowadza się regularnie, zazwyczaj co tydzień, jako 50 minutowe spotkania.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001


Call Now Button