arrow_upward
Data dodania wpisu: 27 września 2022

Niezwykle ważną cechą, która wyróżnia człowieka na tle innych stworzeń, jest progres, zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Od dzieciństwa uczymy się nowych rzeczy, np. jak mówić czy rozróżniać nastroje, a wraz z wiekiem nabywamy coraz więcej umiejętności. Co sprawia, że jesteśmy zdolni do tej nauki? Który okres jest kluczowy dla wzrastania w umiejętnościach społeczno-emocjonalnych? Przede wszystkim dzieciństwo i podstawowa wspólnota, do której przynależymy. Rola rodziny w rozwoju społeczno-emocjonalnym jest kluczowa oraz złożona. Warto jednak zdawać sobie z niej sprawę, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wzrastać w życiu dorosłym i budować inne, zdrowe relacje.

Rozwój człowieka – czym jest rodzina i jaka jest jej rola?

W psychologii określa się ją jako zespół warunków środowiskowych i wychowawczych, który oddziałuje na kreowanie oraz ewoluowanie osobowości (psychiki i zachowania) jednostki. Wpływ ten rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez późniejsze okresy życia, nawet w dorosłości.

Wpływ czynników środowiskowych i wychowawczych oddziałuje na każdą jednostkę we wspólnocie, zarówno na dzieci, jak i rodziców, dziadków, teściów etc. Warunkiem do trwałego przekazywania prawidłowych wzorców są częste kontakty (np. mieszkanie razem) oraz więź społeczno-emocjonalna.

Rola rodziny w rozwoju człowieka – czego uczymy się w tej wspólnocie?

Wspólnota, która działa prawidłowo (nie jest dysfunkcyjna, nie pojawiają się uzależnienia, przemoc etc.) tworzy warunki, w których jednostka (np. dziecko) zdobywa doświadczenia, obserwuje wzorce i zyskuje narzędzia do ich poznania, przeanalizowania oraz zastosowania we własnym życiu.

W ten sposób członkowie wspólnoty wypracowują m.in. nawyki, postawy oraz umiejętności takie, jak:

  • rozróżnianie ról społecznych;
  • odnalezienie swojej roli we wspólnocie;
  • rozróżnianie i stosowanie moralnych zasad postępowania;
  • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami;
  • tworzenie prawidłowych relacji;
  • odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.

Rozwój społeczno-emocjonalny dokonuje się u wszystkich członków wspólnoty, niezależnie od pełnionej funkcji w rodzinie oraz stopnia rozwoju indywidualnego.

Co ważne, progres nie zawsze odbywa się w taki sam sposób. Na niektórych etapach życia może być przerywany i wznowiony, zależnie od sytuacji wspólnoty.

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Płaszowska 57, 30-713 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001