arrow_upward
Data dodania wpisu: 27 września 2022

Niezwykle ważną cechą, która wyróżnia człowieka na tle innych stworzeń, jest progres, zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Od dzieciństwa uczymy się nowych rzeczy, np. jak mówić czy rozróżniać nastroje, a wraz z wiekiem nabywamy coraz więcej umiejętności. Co sprawia, że jesteśmy zdolni do tej nauki? Który okres jest kluczowy dla wzrastania w umiejętnościach społeczno-emocjonalnych? Przede wszystkim dzieciństwo i podstawowa wspólnota, do której przynależymy. Rola rodziny w rozwoju społeczno-emocjonalnym jest kluczowa oraz złożona. Warto jednak zdawać sobie z niej sprawę, bo dzięki temu jesteśmy w stanie wzrastać w życiu dorosłym i budować inne, zdrowe relacje.

Rozwój człowieka – czym jest rodzina i jaka jest jej rola?

W psychologii określa się ją jako zespół warunków środowiskowych i wychowawczych, który oddziałuje na kreowanie oraz ewoluowanie osobowości (psychiki i zachowania) jednostki. Wpływ ten rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez późniejsze okresy życia, nawet w dorosłości.

Wpływ czynników środowiskowych i wychowawczych oddziałuje na każdą jednostkę we wspólnocie, zarówno na dzieci, jak i rodziców, dziadków, teściów etc. Warunkiem do trwałego przekazywania prawidłowych wzorców są częste kontakty (np. mieszkanie razem) oraz więź społeczno-emocjonalna.

Rola rodziny w rozwoju człowieka – czego uczymy się w tej wspólnocie?

Wspólnota, która działa prawidłowo (nie jest dysfunkcyjna, nie pojawiają się uzależnienia, przemoc etc.) tworzy warunki, w których jednostka (np. dziecko) zdobywa doświadczenia, obserwuje wzorce i zyskuje narzędzia do ich poznania, przeanalizowania oraz zastosowania we własnym życiu.

W ten sposób członkowie wspólnoty wypracowują m.in. nawyki, postawy oraz umiejętności takie, jak:

  • rozróżnianie ról społecznych;
  • odnalezienie swojej roli we wspólnocie;
  • rozróżnianie i stosowanie moralnych zasad postępowania;
  • rozpoznawanie i radzenie sobie z emocjami;
  • tworzenie prawidłowych relacji;
  • odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.

Rozwój społeczno-emocjonalny dokonuje się u wszystkich członków wspólnoty, niezależnie od pełnionej funkcji w rodzinie oraz stopnia rozwoju indywidualnego.

Co ważne, progres nie zawsze odbywa się w taki sam sposób. Na niektórych etapach życia może być przerywany i wznowiony, zależnie od sytuacji wspólnoty.

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001


Call Now Button