arrow_upward
Data dodania wpisu: 9 stycznia 2023

Emocjonalna więź, która tworzy się we wczesnym okresie życia między dzieckiem, a rodzicem to szerokie zagadnienie. Ostatnio omówiliśmy jej ogólną definicję, elementy wpływające na jej powstawanie oraz kształtowanie, a także skutki, które może wywoływać jej obecność lub brak. Dziś omówimy style przywiązania, czyli charaktery, które może przybierać emocjonalną więź między dzieckiem, a jego rodzicem lub najbliższym opiekunem.

Style przywiązania

Twórcą tej teorii jest brytyjski psychiatra i psychoanalityk John Bowlby. Jej założeniem było wyjaśnienie przyczyn powstawania zaburzeń emocjonalnych oraz zaburzeń rozwoju psychospołecznego u dzieci. Z biegiem lat teoria ta stała się punktem odniesienia do badań wielu innych naukowców, którzy na jej podstawie wyodrębnili trzy najczęściej powtarzające się style przywiązania. Należą do nich bezpieczny, lękowo-ambiwalentny i unikowy.
Zazwyczaj w relacjach dominuje jeden z nich i jest powielany w kolejnych relacjach, w które wchodzi dorastające dziecko. Może się on powtarzać, np. związku z partnerem romantycznym czy własnymi dziećmi. Ma on wpływ na dynamikę owych relacji oraz ich jakość.

Style przywiązania – bezpieczny

Ten model opiera się na istniejącym w relacji poczuciu bezpieczeństwa oraz istniejącej silnej więzi z rodzicem. Powstaje on wówczas, jeśli opiekun (matka, ojciec etc.) to jednostki dostępne i wrażliwe, otwarte na potrzeby dziecka oraz gotowe je spełniać.
Dziecko, w tym modelu, zyskuje możliwość rozwoju psychicznego, ma swobodę wyrażania swoich emocji i zaufanie do rodziców. Ten model skutkuje kształtowaniem się odpowiedniej postawy w przyszłych relacjach (w dorosłości).

Style przywiązania – lękowo-ambiwalentny

Wzorzec ten pojawia się w sytuacjach, gdy dziecko nie miało pewności, czy jego opiekun będzie obecny w jego życiu, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym.
Brak opiekuna, poczucia bezpieczeństwa i silnej więzi może skutkować zmniejszeniem poczucia bezpieczeństwa, nadmierną samokrytyką, niską samooceną, unikaniem intymności, problemami z zaufaniem, problemami z budowaniem bliskości i wieloma innymi zrachowaniami.

Style przywiązania – unikowy

Ten model jest wynikiem dużej potrzeby kontaktu z rodzicem oraz brakiem zaspokojenia tej potrzeby. Zazwyczaj kształtuje się, jeśli jeden z rodziców jest nieobecny i gdy nie jest zaspokojona podstawowa potrzeba bezpieczeństwa. Wówczas dziecko jest samotne, zarówno pod względem fizycznym, jak i emocjonalnym, skutkiem czego dorasta w strachu. To zaś może prowadzić do problemów z wyrażaniem emocji, trudnościami w dostosowaniu się do norm społecznych czy też nieufności do innych osób.

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001