arrow_upward
Data dodania wpisu: 18 stycznia 2022

W wyniku pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 ludzie na całym świecie zmagają się z czynnikami, które powodują silny stres. Może on być związany m.in. z osamotnieniem, utratą pracy, śmiercią bliskich czy lękiem przed zarażeniem się. Takie sytuacje niejednokrotnie skutkują negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne

Długotrwały wpływ czynników stresogennych, pojawiających się podczas pandemii COVID-19, może powodować stany lękowe, depresję lub zespół stresu pourazowego (PTSD). PTSD to zaburzenie psychiczne, będące formą reakcji na wydarzenia związane z zagrożeniem życia lub zdrowia. Przyczynami powodującymi zespół stresu pourazowego są traumy przeżyte podczas: wojen, kataklizmów, wypadków, napaści itp. Objawy tego zaburzenia to m.in.:

  • napięcie lękowe,
  • uczucie wyczerpania i bezradności,
  • doświadczanie wracających wspomnień traumatycznego wydarzenia,
  • koszmary senne,
  • unikanie sytuacji kojarzących się z traumą.

Pierwsze objawy występują zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy po traumatycznym wydarzeniu.

U kogo może wystąpić PTSD?

Na traumy, prowadzące do powstania zespołu stresu pourazowego, narażeni są szczególnie pracownicy służby zdrowia, którzy mają stały kontakt z pacjentami chorymi na COVID-19. Nierzadko są świadkami ogromnej liczby zgonów i braku zaopatrzenia umożliwiającego leczenie. Prawdopodobieństwo wystąpienia PTSD u pracowników służby zdrowia zwiększają czynniki takie, jak brak środków ochrony osobistej zapobiegających zarażeniu się wirusem i wypalenie zawodowe. Oprócz lekarzy i pielęgniarek, szczególnie narażeni na wystąpienie zespołu stresu pourazowego, są również pacjenci, którzy byli hospitalizowani z powodu COVID-19. Należą oni do grupy ryzyka, ponieważ doświadczyli izolacji społecznej, ograniczenia kontaktów z bliskimi i strachu o życie.

Na powstawanie problemów psychicznych w wyniku pandemii narażone są także osoby, które:

  • były świadkami choroby i śmierci innych osób,
  • dowiedziały się o śmierci lub jej ryzyku u bliskich,
  • są starsze i samotne,
  • pracują w domu i jednocześnie opiekują się dziećmi.

Leczenie PTSD

Zespół stresu pourazowego leczy się kilkoma metodami. Skuteczna  jest między innymi terapia poznawczo-behawioralna. Wspomóc ją może farmakoterapia.

wróć na bloga

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001