Centrum Dobrych Myśli
arrow_upward

To spotkania, w trakcie których terapeuta – za pomocą dostępnych metod, wiedzy oraz zdobytych umiejętności – stara się w możliwie jak najlepszy sposób pomóc dziecku lub młodej Osobie w zrozumieniu występujących trudności. Proponuje on różne rozwiązania indywidualnie dopasowywane do etapu rozwoju oraz momentu dorastania dziecka.

W trakcie pierwszych spotkań niezbędna jest obecność Opiekunów, jako Osób najbliższych i najważniejszych w życiu młodej Osoby. Terapeuta zadaje pytania z różnorodnych zakresów życia dziecka, nieraz zaczynając już od momentu pojawienia się na świecie. Wszystkie zebrane informacje są niezwykle ważne w dalszym procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym – to na nich będzie się opierać część wybranych przez Terapeutę metod pracy.

W dalszej części spotkań Opiekunowie zostają poza gabinetem (wyjątkiem są młodsze dzieci, które boją się zostać same z terapeutą – wówczas początkowo rodzic może zostać w gabinecie). Młoda Osoba ma dzięki temu swobodę i przestrzeń do dzielenia się swoimi trudnościami oraz bieżącymi sprawami. Ułatwia to stworzenie szczególnego rodzaju relacji pomiędzy terapeutą a dzieckiem – opartej na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Spotkania z młodszymi dziećmi często są omawiane w całości z Opiekunem. Nierzadko to właśnie praca z Opiekunami oraz otoczeniem dziecka jest kluczowa. Przekazywane są wskazówki oraz zadania domowe dla całej Rodziny, które mogą poprawić funkcjonowanie maluchów w ich środowisku.

W terapii młodszych dzieci używa się elementów zabawy. Zazwyczaj wykorzystuje się również rysunki, jako bardzo bliską dzieciom formę przekazywania informacji otoczeniu. Często w trakcie spotkań stosuje się metody zaczerpnięte z treningu umiejętności społecznych, podnoszących zrozumienie relacji międzyludzkich, sytuacji społecznych oraz rozumienia własnych stanów emocjonalnych, ale też nazywania i rozpoznawania emocji. Kluczowym punktem jest psychoedukacja. Podczas spotkań stosuje się metody modelowania oraz odgrywania scenek co zdecydowanie skraca drogę do pełnego zdobycia wiedzy dotyczącej radzenia sobie z trudnościami.

Sesje terapeutyczne z młodzieżą również rozpoczynają się wywiadem z Opiekunami. Jednak to wywiad z młodym człowiekiem będzie najbardziej istotny. Spotkania odbywają się w konsultacji z Opiekunami, ale podpisywany z nastolatkiem kontrakt jest zbliżony do tego, który obowiązuje u Osób dorosłych. Bez wiedzy i zgody Osoby uczestniczącej w terapii nie może zostać przekazana Opiekunowi żadna informacja, jeżeli nie jest ona kluczowa dla życia, bądź zdrowia nastolatka.

Stosowane metody oparte o teorie poznawczo – behawioralne skrojone są na miarę młodej Osoby. Każdy plan opracowywany jest indywidualnie i realizowany jest w czasie potrzebnym do dokładnego przyjrzenia się i zrozumienia przez dziecko/nastolatka problemu. W tym czasie młoda Osoba uczy się również stosowania poznanych technik samodzielnie, aby w przyszłości w trakcie występowania analogicznych trudności móc stosować wybrane metody. Terapia zawiera także elementy psychoedukacji, czyli jest swego rodzaju nauką o emocjach, możliwych sposobach radzenia sobie czy też alternatywnych sposobach rozumienia różnych sytuacji.

Psychoterapia kończy się po osiągnięciu wspólnie ustalonych celów.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001