Centrum Dobrych Myśli
arrow_upward

Służymy pomocą stacjonarnie w Krakowie oraz online Osobom uwikłanym w nałogi. Najbardziej popularnym modelem psychoterapii uzależnień jest model strategiczno-strukturalny stworzony przez J. Melibrudę i Z. Sobolewską- Melibrudę. Punktem wyjścia dla tego modelu jest integracyjna psychoterapia , czyli taka, która łączy rożne sposoby widzenia i rozumienia jednostki ludzkiej oraz jej funkcjonowania. Psychoterapia uzależnień korzysta z dorobku wielu nurtów psychologii. Należy wskazać na koncepcje behawioralno-poznawcze, humanistyczne, egzystencjalne oraz psychodynamiczne, jako dominujące.

Terapia uzależnień

Strategiczno-strukturalny model terapii uzależnienia prowadzi pacjenta przez kolejne kroki, które umożliwiają konstruktywne radzenie sobie ze swoją chorobą oraz umożliwiają odzyskanie zdolności do panowania nad swoim życiem w różnych innych obszarach, które zostały uszkodzone przez uzależnienie. Zaletą tego modelu jest elastyczne dopasowanie do potrzeb konkretnego pacjenta i wzięcie pod uwagę jego indywidualności. W związku z tym w praktyce stosuje się wiele modeli obejmujących zróżnicowany zakres pomocy, np.: program 12 kroków, poradnictwo, psychoedukacja, terapia grupowa, rodzinna, interwencja kryzysowa, grupy samopomocowe, farmakoterapia oraz psychoterapia indywidualna. Praktyka pokazuje, że eklektycznie zbudowane programy terapeutyczne mają znaczący poziom skuteczności.

Elementy terapii poznawczo-behawioralnej

Szczególną uwagę należy zwrócić na psychoterapię poznawczo-behawioralną, która jest kompatybilna ze wszystkimi tymi działaniami. Jej szczególny wkład polega na koncentracji na najważniejszych elementach:

  1. identyfikacja i modyfikacja przekonań, które wzmacniają pragnienie picia (brania, grania),
  2. radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami, takimi jak złość, lęk, wstyd, poczucie winy, poczucie beznadziei, które często prowadzą do konsumpcji środków psychoaktywnych,
  3. zwiększenie zdolności do radzenia sobie i rozwiązywania różnych problemów osobistych,
  4. wyuczenia technik poznawczych i behawioralnych, które wspomagają rozpoczęcie i trwanie w abstynencji,
  5. pomoc w innych obszarach niż abstynencja i wprowadzeniu fundamentalnych pozytywnych zmian w postrzeganiu siebie, swojego życia i przyszłości co prowadzi do ogólnej poprawy funkcjonowania,
  6. odbudowa życia rodzinnego, zniszczonego przez nałóg.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001