Centrum Dobrych Myśli
arrow_upward

Pomoc w radzeniu sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi jest istotnym elementem należącym do procesu powrotu do zdrowia. Metoda udzielanej pomocy w naszych gabinetach jest dobierana przez wykwalifikowanych terapeutów, którzy zajmują się danym pacjentem i jego konkretnym problemem. Do rozwiązania trudności emocjonalnych oraz utrudniających funkcjonowanie zachowań, a także do problemów z nawiązywaniem i rozwijaniem relacji społecznych można stosować psychoterapię poznawczo-behawioralną.

Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive-behavioral therapy, CBT)?

Głównym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest to, że człowiek w ciągu życia uczy się pewnego sposobu interpretowania sytuacji czy wydarzeń (sposobu myślenia o jakimś wydarzeniu). Na skutek tego nabiera i utrwala pewne zachowania, które mogą długofalowo być dla niego niekorzystne (np. unikanie, odkładanie spraw na ostatnią chwilę czy wybuchowe reakcje na zachowania innych). Celem psychoterapii jest zmiana i poprawa jakości życia Osoby cierpiącej. Sposobem na jego osiągnięcie jest praca nad zmianą sposobu myślenia oraz nad modyfikacją zachowań. Dobiera się w tym celu odpowiednie metody i techniki, których skuteczność jest poparta badaniami klinicznymi i naukowymi.

Istotnymi elementami procesu psychoterapii poznawczo-behawioralnej są:

 • współpraca pomiędzy Osobą, która szuka pomocy a Psychoterapeutą,
 • skupienie się na bieżącym problemie do rozwiązania,
 • relatywnie krótki, określony czas trwania,
 • skoncentrowanie się na teraźniejszości,
 • wykorzystanie technik odpowiednich dla danego przypadku.

Stosuje się ją przy zaburzeniach i trudnościach emocjonalnych o różnych przyczynach, takich jak:

 • lęk (np. napady paniki, lęk uogólniony),
 • fobia (np. fobia społeczna),
 • nerwica (np. tzw. nerwica natręctw, czyli zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne; ang. Obsessive-Compulsive Disorder – OCD),
 • depresja,
 • zaburzenia odżywiania,
 • PTSD

i innych kłopotów związanych z emocjami.

Terapia poznawczo-behawioralna skupia się głównie na dwóch sferach: poznawczej i behawioralnej. Do pierwszej – poznawczej części procesu – należy poszukiwanie bodźców wywołujących, a także interpretacji (sposobu odbierania) poszczególnych wydarzeń, które wpływają na powstawanie nieprzyjemnych emocji i prowadzą do niekorzystnych zachowań. W trakcie etapu nastawionego na sferę behawioralną stosuje się techniki mające na celu nauczenie pacjenta radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wypracowania prawidłowych nawyków oraz zmianę zachowania.

Sesje terapii poznawczo-behawioralnej przeprowadza się regularnie, zazwyczaj co tydzień, jako 50 minutowe spotkania.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Telefon do CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres email CENTRUM DOBRYCH MYŚLI

Adres CENTRUM DOBRYCH MYŚLI ul. Saska 12E/30, 30-720 Kraków, woj. małopolskie

Konsultacje psychologiczne NIP: 5532298020

Konsultacje psychologiczne REGON: 369744938

Konsultacje psychologiczne KONTO BANKOWE NEST BANK: 91 2530 0008 2062 1066 6269 0001